Image bm528.GIF Písmo prvku
Společné funkce pro všechny dialogové prvky
 
Image bm529.GIF zvýrazněné písmo
Image bm530.GIF šikmé písmo
Image bm531.GIF podtržené písmo
Image bm532.GIF přeškrtnuté písmo
Image bm533.GIF písmo s pevnou roztečí
Image bm534.GIF písmo s patičkami
Image bm535.GIF výška znaků (0 = běžná)
Image bm536.GIF relativní šířka znaků (0 = běžná, 1 = základní)
Image bm537.GIF úhel sklonu textu (0 = běžný)
Image bm538.GIF barva písma
Image bm539.GIF barva pozadí
 
Všechny operace se vztahují k oknu či prvku, který je vybrán identifikačním číslem prvku. Logické proměnné zvýrazněné písmo, šikmé písmo, podtržené písmo, přeškrtnuté písmo, písmo s pevnou roztečí a písmo s patičkami lze buď nastavovat na požadovaný stav nebo uvedením bez parametrů stav přepnout na opačnou hodnotu. Zapnutím obou přepínačů písmo s pevnou roztečí i písmo s patičkami současně se použije uživatelské písmo.
 
Při zadání úhlu sklonu textu platí pravidlo, že text se otáčí kolem levého horního rohu textu (u víceřádkového textu se otáčí jednotlivé řádky samostatně). Např. při otočení o 1/4 otáčky (tj. 90 stupňů) by se text otočil celý nahoru a přestal by být viditelný. Text takto otočený je možné zobrazit pomocí víceřádkového textu. Před text k zobrazení je potřeba vložit několik prázdných řádků, ty zajistí odsunutí textu směrem dolů a tím také zviditelnění otočeného textu. Naopak při otočení textu směrem dolů je vhodné použít textový prvek se zarovnáním vpravo či na střed, aby levá část textu byla odsazena od levého okraje okna a tím zůstala viditelná. Vhodnějším řešením pro zobrazení otočených textů však je programové vykreslení do grafické plochy programu, sejmutí jako obrázek a poté zobrazení v dialogovém okně jako dialogový prvek obrázku.
 
Prvky pro nastavení barvy písma a barvy pozadí se neuplatní u běžných tlačítek. Jako zadané barvy se doporučuje používat pouze základní barvy systému Windows (pastelové barvy). V grafickém režimu displeje 256 barev bude k zobrazení zvolených barev použito pouze 20 základních barev Windows.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming