Image bm190.GIF Uživatelské písmo
Řízení programu - rozšíření
 
Prvek uživatelské písmo určuje vzhled písma textů vypisovaných příkazem výpis textu nebo textů v dialogových prvcích oken, jsou-li současně zapnuty přepínače "patičky" a "psací stroj" (písmo s pevnou roztečí). Písmo je zadáváno v textovém tvaru jako název písma, zjištěný funkcí seznam písem. Po startu programu je přednastaven typ písma Impact.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming