Image bm807.GIF Hloubkový test
Objekty
 
Při renderování (vykreslování) objektů je každý vykreslovaný bod ukládán spolu s informací o jeho hloubce, tj. vzdálenosti od kamery. Při vykreslování dalšího objektu je každý vykreslovaný bod hloubkově testován. Nový bod je vykreslen pouze v případě, že je blíže ke kameře, než byl předešlý bod.
 
Prvek hloubkový test je číselný parametr aktivního objektu určující podmínku k vykreslení bodu. Hloubka (vzdálenost) bodu je porovnána s hloubkou přepisovaného bodu. Bod je vykreslen pouze v případě, že je podmínka testu splněna.
 
1 nikdy (bod není nikdy vykreslen)
2 < (vzdálenost musí být menší)
3 = (vzdálenost musí být shodná)
4 <= (vzdálenost musí být menší nebo shodná - implicitně)
5 > (vzdálenost musí být větší)
6 <> (vzdálenost nesmí být shodná)
7 >= (vzdálenost musí být větší nebo shodná)
8 vždy (bod bude vždy vykreslen)
 
Implicitní hodnota je 4, bod bude vykreslen pouze v případě menší nebo shodné vzdálenosti od kamery. Nastavením hloubkového testu na hodnotu 8 a vypnutím přepínače ukládat hloubkovou informaci bude použití hloubkového bufferu vypnuto. Tím může být rychlost renderování mírně zvýšena, obzvláště u softwarového ovladače.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming