Image bm806.GIF Ukládat hloubkovou informaci
Objekty
 
Při renderování (vykreslování) objektů je každý vykreslovaný bod ukládán spolu s informací o jeho hloubce, tj. vzdálenosti od kamery. Při vykreslování dalšího objektu je každý vykreslovaný bod hloubkově testován. Nový bod je vykreslen pouze v případě, že je blíže ke kameře, než byl předešlý bod.
 
Prvek ukládat hloubkovou informaci je logický přepínač určující, zda bude ukládána hloubková informace bodu aktivního objektu. Vypnutí přepínače může být využito k dosažení speciálních efektů. Je-li současně vypnut i hloubkový test, může dojít k mírnému zvýšení rychlosti renderování (obzvláště u softwarového ovladače).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming