Image bm784.GIF statický 2D objekt
Vytvořit
 
Prvek statický 2D objekt vytvoří dvourozměrný objekt podobně jako prvek 2D objekt s tím rozdílem, že je tvořen 2 navzájem překříženými plochami. K pozorovateli se nenatáčí, lze s ním pracovat jako s jakýmkoliv jiným 3D objektem. Je vhodnější variantou pro stromy a keře, protože vytváří dojem větší prostorovosti objektu. Jako parametr prvku se zadává obrázek objektu. Obrázek je využit jako textura, proto pro něj platí běžná pravidla jako pro textury (rozměry mocnina 2, uplatní se vyhlazení textur). Pro povrch objektu je automaticky nastaven parametr obrysy na hodnotu 0.5. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného statického 2D objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming