Image bm783.GIF 2D objekt
Vytvořit
 
Prvek 2D objekt vytvoří dvourozměrný objekt. Dvourozměrný objekt je objekt tvořený obrázkem, který může být do scény vložen jako běžný trojrozměrný objekt. Obrázek objektu se zadává jako parametr prvku. Obrázek je využit jako textura, proto pro něj platí běžná pravidla jako pro textury (rozměry mocnina 2, uplatní se vyhlazení textur). Typické využití je pro stromy, keře a jiné objekty krajiny, ale také postavy nepřátel a obrázky střel. Dvourozměrný objekt je plocha (podobná objektu stěna) s tou zvláštní vlastností, že je neustále natáčena směrem k pozorovateli, takže ji pozorovatel považuje za běžný trojrozměrný objekt. Natáčení objektu se realizuje přídavnou rotací podle osy Y, proto se nedoporučuje měnit pořadí rotací objektu ani hodnotu rotace podle osy Y (korekce je přičítána k zadané rotaci Y). Pro povrch objektu je automaticky nastaven parametr obrysy na hodnotu 0.5. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného 2D objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming