Image bm774.GIF Trojúhelník
Vytvořit
 
Prvek trojúhelník vytvoří plochu rovnoramenného trojúhelníku s rozměry 1x1 ležící v rovině X-Y symetricky kolem počátku souřadného systému. Souřadnice vrcholů trojúhelníku jsou (-0.5, -0.5, 0), (0, 0.5, 0) a (0.5, -0.5, 0). Normály ve vrcholech jsou (0, 0, -1). Souřadnice textury ve vrcholech jsou (0, 1), (0.5, 0) a (1, 1). Trojúhelník je orientován směrem záporné osy z, tedy čelně k implicitní kameře. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného trojúhelníku.
 
Trojúhelník je implicitně viditelný pouze z přední strany. Viditelnost je možné změnit prvkem viditelná strana objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming