Image bm772.GIF Stěna
Vytvořit
 
Prvek stěna vytvoří čtvercovou plochu s rozměry 1x1 ležící v rovině X-Y symetricky kolem počátku souřadného systému. Souřadnice vrcholů stěny jsou (-0.5, 0.5, 0), (0.5, 0.5, 0), (-0.5, -0.5, 0) a (0.5, -0.5, 0). Stěna je tvořena ze 2 trojúhelníků s vrcholy 0-1-2 a 2-1-3. Normály ve vrcholech jsou (0, 0, -1). Souřadnice textury ve vrcholech jsou (0, 0), (1, 0), (0, 1) a (1,1). Stěna je orientována směrem záporné osy z, tedy čelně k implicitní kameře. Prvek navrací identifikační číslo vytvořené stěny.
 
Stěna je implicitně viditelná pouze z přední strany. Viditelnost je možné změnit prvkem viditelná strana objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming