Image bm768.GIF Vzdálenost dohledu
Scéna
 
Prvek vzdálenost dohledu určuje maximální vzdálenost, ve které jsou objekty ještě viditelné. Omezením vzdálenosti dohledu a tím následně redukováním počtu zobrazených objektů je možné zvýšit rychlost renderování (tj. vykreslování 3D grafiky). Současně se zmenšením vzdálenosti dohledu se zvýší i přesnost průniků plošek (vzroste přesnost hloubkového bufferu). Proto by měla být vzdálenost dohledu redukována na co nejmenší vzdálenost. Často je omezení dohledu kombinováno s mlhou (vzdálené objekty se ztrácí v mlze nebo ve tmě) nebo může být výhled omezen stěnami místnosti. Vzdálenost dohledu je implicitně nastavena na hodnotu 100.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming