Image bm767.GIF Vzdálenost promítací roviny
Scéna
 
Pomocí prvku vzdálenost promítací roviny je možné určovat vzdálenost roviny, na kterou probíhá promítání zobrazené scény. Vzdálenost promítací roviny určuje, jak velká část scény je zobrazena. Implicitně je tato vzdálenost = 1. Při vzdalování promítací roviny se zmenšuje výřez zobrazené scény. Tak lze vytvořit efekt pro zoom scény - funkce dalekohledu. Při přibližování promítací roviny se zvětšuje zobrazená část scény - efekt "rybího oka". Promítací rovina nesmí mít vzdálenost <= 0.
 
Pro promítací rovinu platí, že objekty se vzdáleností rovnou vzdálenosti promítací roviny se zobrazí v jednotkové velikosti. Jednotková velikost je (šířka_3D_okna + výška_3D_okna)/2. Pro čtvercové 3D okno zaplní stěna s rozměry 1x1 a ležící v promítací rovině přesně celou plochu 3D okna.
 
V 3D okně se zobrazí objekty s minimální vzdáleností rovnou 1/4 vzdálenosti promítací roviny. Maximální vzdálenost pro zobrazení objektů je rovna vzdálenosti dohledu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming