Image bm800.GIF Inverze objektu
Objekty
 
Příkaz inverze objektu slouží k převrácení povrchu aktivního objektu, objekt se stane viditelný z vnitřní strany. Příkaz zamění pořadí vrcholů plošek (opačná strana plošek se stane přední stranou) a obrátí směr normál plošek (plošky budou osvětlovány z opačné strany). Parametr viditelná strana objektu přitom zůstane nezměněn. Příkladem použití příkazu je obloha využívající vnitřní strany polokoule.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming