Image bm192.GIF Znaková sada
Řízení programu - rozšíření
 
Prvek znaková sada slouží k volbě znakové sady textů vypisovaných příkazem výpis textu nebo textů v dialogových prvcích oken. Počet zobrazitelných znaků na obrazovce je omezen a proto jsou národnostně závislé znaky (s diakritikou) děleny do znakových sad. Např. státy střední Evropy používají jinou znakovou sadu než státy západní Evropy či Ameriky.
 
Znaková sada je číselný kód odpovídající kódové stránce používané v systému Windows:
 
1250středoevropská znaková sada
1251ruská znaková sada (cyrilice, azbuka)
1252západní znaková sada
1253řecká znaková sada
1254turecká znaková sada
1257baltická znaková sada
 
Při změně jazyku (stejně jako při startu programu) se znaková sada automaticky nastaví podle zvoleného jazyku.
 
Některé typy písma nainstalované v systému nemusí obsahovat všechny znakové sady, v tom případě se použije nejbližší znaková sada.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming