Image bm498.GIF Seznamy
Dialogy
 
Image bm574.GIF vytvoření seznamu
Image bm575.GIF vytvoření seznamu s editací
Image bm576.GIF vytvoření rozbalovacího seznamu
Image bm577.GIF vytvoření rozbalovacího seznamu s editací
Image bm578.GIF vytvoření záložek
Image bm579.GIF přidání textové položky do seznamu
Image bm580.GIF vyprázdnění seznamu, tabulky
Image bm581.GIF vytvoření tabulky
Image bm582.GIF šířka sloupce tabulky
Image bm583.GIF zarovnání sloupce tabulky (0=vlevo, 1=vpravo, 2=střed)
 
Programové prvky vytvoření... vytvoří dialogový prvek s vypnutou viditelností, navrátí identifikační číslo prvku a nastaví jej jako vybraný prvek pro následující operace.
 
Programový prvek text nastaví nebo navrátí text vybrané položky v seznamu, text v editačním poli seznamu nebo text buňky tabulky. Volba aktivního řádku seznamu nebo tabulky se provádí prvkem aktuální pozice. Buňku na řádku tabulky lze vybrat prvkem aktuální pozice 2.
 
Prvek vytvoření záložek vytvoří dialogový prvek záložek. Jednotlivé záložky lze přidávat a rušit stejným způsobem jako položky seznamu. Vybranou záložku lze zjišťovat či nastavovat pomocí prvku aktuální pozice a podle čísla vybrané záložky aktualizovat obsah okna (vytvářet či rušit příslušné dialogové prvky v okně).
 
Parametrem prvku vytvoření tabulky je víceřádkový textový seznam definující sloupce tabulky. Texty jednotlivých řádků jsou použity jako nadpisy v záhlaví tabulky. Jsou-li všechny řádky seznamu prázdné, nebude mít tabulka záhlaví. Prvkem šířka sloupce tabulky lze nastavovat a zjišťovat šířku zvoleného sloupce tabulky. Volba sloupce se provádí prvkem aktuální pozice 2. Je-li zvolen platný sloupec tabulky (není nastavena hodnota -1), je při změně vybraného řádku prvkem aktuální pozice aktualizována i pozice kurzoru tabulky. Prvkem zarovnání sloupce tabulky je možné měnit zarovnání textu ve sloupci tabulky: 0=vlevo (implicitně), 1=vpravo, 2=střed. Zarovnání se projeví i pro záhlaví tabulky kromě sloupce 0, jehož záhlaví je vždy zarovnáno vlevo.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming