Image bm496.GIF Tlačítka
Dialogy
 
Image bm549.GIF vytvoření tlačítka
Image bm550.GIF vytvoření implicitního tlačítka
Image bm551.GIF vytvoření ikonového tlačítka
Image bm552.GIF vytvoření tlačítkového přepínače
Image bm553.GIF vytvoření zaškrtávacího boxu
Image bm554.GIF vytvoření 3-stavového boxu
Image bm555.GIF vytvoření přepínače - začátek skupiny
Image bm556.GIF vytvoření přepínače
Image bm557.GIF vytvoření rámečku
Image bm558.GIF přepínač zapnut
Image bm559.GIF přepínač v neurčitém stavu
Image bm560.GIF vytvoření horizontálního jezdce
Image bm561.GIF vytvoření vertikálního jezdce
Image bm562.GIF vytvoření horizontálního posuvníku
Image bm563.GIF vytvoření vertikálního posuvníku
 
Programové prvky vytvoření... vytvoří dialogový prvek s vypnutou viditelností, navrátí identifikační číslo prvku a nastaví jej jako vybraný prvek pro následující operace.
 
Ikonové tlačítko lze využít jako 3-stavové, stavy je nutno přepínat programově.
 
U skupiny závislých přepínačů je nutno jako první vytvořit přepínač - začátek skupiny a ostatní přepínače skupiny vytvořit jako běžný přepínač.
 
Prvky vytvoření horizontálního jezdce a vytvoření vertikálního jezdce vytvoří ovládací prvky jezdce (potenciometry, táhla). Hodnotu jezdce v rozsahu 0 až 1 lze číst a nastavovat prvkem aktuální pozice.
 
Prvky vytvoření horizontálního posuvníku a vytvoření vertikálního posuvníku vytvoří ovládací prvky posuvníku. Polohu posuvníku v rozsahu 0 až 1 lze číst a nastavovat prvkem aktuální pozice. Délku posuvníku (délka stránky) v rozsahu 0 až 1 lze číst a nastavovat prvkem aktuální pozice 2.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming