Aplikace PicDev Procesor PIC16F84 Překladač PicDev Stavebnice P84

Mikroprocesorová stavebnice P84
(c) Gemtree Software, s.r.o.
www.gemtree.cz

Download aplikace PicDev s kompletními texty a návody (sbaleno ZIP, velikost 2 MB)


Pro nejširší okruh zájemců je určena mikroprocesorová stavebnice P84, založená na jednočipovém mikrořadiči PIC16F84. Jejími hlavními přednostmi jsou nízká cena a snadná obsluha. Procesorová jednotka může být snadno a rychle přeprogramována a odzkoušena bez nutnosti jakékoliv manipulace s moduly stavebnice. Stavebnice je určena k výuce techniky jednočipových počítačů a k vývoji koncových aplikací založených na procesorech řady PIC16xxx. Součástí stavebnice je aplikace PicDev, která je kompletním vývojovým prostředím obsahujícím editor programů, překladač, zpětný překladač a programátor procesorové jednotky P84-CPU. Pro dostatečné zpřístupnění stavebnice všem zájemcům je stavebnice k dispozici ve formě volně přístupných stavebních návodů, ale i jako kompletní finální výrobek či jako součástková stavebnice.

Srdcem stavebnice je mikroprocesorová jednotka P84-CPU. Jednotka může být opakovaně programována přes sériový port počítače bez nutnosti manipulace s procesorem. Může být napájena přímo ze sériového portu počítače nebo z externího zdroje 9 V. Pomocí 15-pinového konektoru, obsahujícího 13 datových signálů (výkonové výstupy 10mA), napájení +5V a 0V (zem), lze připojovat různé periferní moduly. Jednotka může být jak programátorem procesorů, tak i vývojovou jednotkou.

 

Základní periferní jednotkou je univerzální modul P84-UNI. Jednotka je určena především k výukovým účelům a k seznámení se s procesorem. Obsahuje matici 3x3 svítivých LED diod, 3 tlačítka a reproduktor. Pro tuto jednotku je určeno 7 výukových lekcí, s jejichž pomocí je možné seznámit se s programováním procesorů řady PIC16xxx.

 

Další jednotkou je zobrazovací modul P84-LCD. Umožňuje 3 1/2 místné zobrazení na displeji LCD. Obsahuje 2 tlačítka a piezokeramický měnič (reproduktor). Je určen k zobrazování času, naměřených údajů a jiných číselných hodnot. Ukázkový program umožňuje využití jednotky jako hodiny se stopkami, datem, časovačem a budíkem.

 

Aplikace PicDev je uceleným vývojovým prostředím pro vývoj procesorových aplikací s využitím stavebnice P84. Obsahuje editor programů, překladač, zpětný překladač a programátor procesorové jednotky P84-CPU. Jeho součástí je podrobná nápověda k procesoru a mnoho příkladů, s jejichž pomocí se lze důkladně seznámit s procesorem PIC16F84 a ostatními procesory řady PIC16xxx.

 

Modul CycloMet je samostatnou aplikací vyvinutou s využitím stavebnice P84. Je to měřící jednotka pro různá sportovní zařízení. Umožňuje měření uběhlé vzdálenosti, zobrazuje uběhlý čas, rychlost a vzdálenost celkem. Je napájena ze 2 tužkových monočlánků. K zobrazení využívá 3 1/2 místný LCD displej, je ovládána 1 tlačítkem.

 

Modul EyeWatch je další koncovou aplikací. Je určen ke sledování času stráveného u počítače a to jak v kancelářích a na pracovištích s počítačem, tak i v domácnosti. Jeho hlavním posláním je ochrana zraku.

 

Dodací podmínky aplikace PicDev

Licence "Komerce" určena pro použití aplikace PicDev podnikatelskými subjekty na jednom PC 590,-
Licence "Škola" určena pro použití aplikace PicDev ve školství k výukovým účelům na jednom PC 590,-
Licence "Petr" určena pro použití aplikace PicDev uživateli aplikace Petr (ve stejném rozsahu jako aplikace Petr) 0,-
Všechny uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH 19%.

Zvýhodněné dodací podmínky pro školy (fakulty vysokých škol)
Škole nebo fakultě vysoké školy může být poskytnut zvýhodněný multilicenční prodej. Multilicenční prodej je jednorázový prodej více licencí jedné škole (fakultě) s poskytnutím výrazné multilicenční slevy. Odběratel si může objednat libovolný počet licencí N. Obdrží multilicenční smlouvu a jedno balení aplikace. Celková cena za takto získané licence se stanoví vynásobením ceny jedné licence koeficientem K se zaokrouhlením na koruny dolů. Koeficient K je odvozen z počtu licencí N podle vzorečku: K = N ^ 0.66, kde symbol ^ představuje umocnění.

Příklad pro licenci Škola:
počet licencí 2 licence 3 licence 4 licence 5 licencí 10 licencí 12 licencí 15 licencí 20 licencí 30 licencí
cena 0932,- Kč 1218,- Kč 1473,- Kč 1706,- Kč 2696,- Kč 3041,- Kč 3524,- Kč 4261,- Kč 5568,- Kč
úspora 0248,- Kč 0552,- Kč 0887,- Kč 1244,- Kč 3204,- Kč 4039,- Kč 5326,- Kč 7539,- Kč 12132,- Kč

Multilicenci je možné rozšířit i dodatečně, k doplatku se přičítá manipulační poplatek 300,- Kč.

 

Dodací podmínky

Mikroprocesorová stavebnice P84 "komponenty"
Zájemce si může objednat komponenty (součástky) do jednotlivých modulů P84 například u firmy EZK.

Mikroprocesorová stavebnice P84 "plošný spoj + PIC software"
Dodavatel - Rádio plus KTE - http://www.radioplus.cz/staveb_detail.php?stavebnice_cislo=626.K psaní českých znaků doporučujeme programátorskou klávesnici

Hlavní stránka Gemtree Software