Image bm799.GIF Nalezení potomka
Objekty
 
Funkce nalezení potomka slouží k prohledávání struktury připojení objektů.
 
Nastavením čísla -1 jako parametr funkce nebo vynecháním parametru navrací tato funkce index prvního potomka, který je připojen k aktivnímu objektu. Není-li žádný potomek připojen, funkce navrací hodnotu -1.
 
Nastavením čísla -2 jako parametr funkce navrací tato funkce index rodiče, ke kterému je aktivní objekt připojen. Není-li připojen k žádnému objektu, je navrácena hodnota 0 představující připojení ke scéně. Pro neplatný aktivní objekt je navrácena hodnota -1.
 
Je-li zadán jako parametr funkce index některého z objektů, je navrácen index následujícího objektu připojeného ke stejnému rodiči jako zadaný objekt. Nezáleží přitom na indexu aktivního objektu. Nenásleduje-li již další objekt, je navrácena hodnota -1.
 
Tato funkce může být užitečná obzvláště v případě načtení objektu ze souboru, kdy není známá struktura připojených objektů.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming