Image bm808.GIF Objekt se sníženou úrovní detailů, Image bm809.GIF Vzdálenost pro snížení úrovně detailů
Objekty
 
Ke každému 3D objektu lze přiřadit jeden další objekt se sníženou složitostí, který bude použit namísto původního objektu při určité vzdálenosti od pozorovatele. Tím lze dosáhnout značného zvýšení rychlosti vykreslování 3D grafiky bez viditelné ztráty složitosti objektů.
 
Pomocí prvku objekt se sníženou úrovní detailů lze k aktivnímu objektu přiřadit jeden objekt se sníženou úrovní detailů. Prvek vzdálenost pro snížení úrovně detailů určuje vzdálenost od pozorovatele, od které se namísto původního objektu použije objekt se sníženou úrovní detailů. K objektu se sníženou složitostí je možné podobně přiřadit další objekt se sníženou složitostí a tak zajistit vícestupňové snižování složitosti objektu v závislosti na vzdálenosti. Nastavením prvku objektu se sníženou úrovní detailů na hodnotu -1 se původní objekt odpojí a zruší. Není-li připojen žádný objekt se sníženou úrovní detailů, je možné nastavením vzdálenosti pro snížení úrovně detailů určovat vzdálenost, při které objekt úplně zmizí.
 
Pro připojený objekt se sníženou složitostí se uplatňují některé operace shodně jako pro aktivní objekt. Objekty jsou připojovány automaticky ke stejnému rodiči, jsou všechny zrušeny zrušením jednoho z objektů a pro všechny se stejně uplatňuje transformace posunu. Ostatní manipulace s objekty - rotace, změna měřítka atd. - se uplatňují pouze na jednotlivé objekty samostatně.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming