Image bm802.GIF Výpočet normál
Objekty
 
Příkaz výpočet normál slouží k automatickému výpočtu normál aktivního objektu. Normála je vektor kolmý k povrchu plošky objektu. Používá se při výpočtu osvětlení plošky. Normála představuje směr, kterým musí ležet zdroj světla, aby ploška byla maximálně osvětlena.
 
Jako parametr příkazu se zadává maximální úhel, který mohou normály různých plošek ve styčném vrcholu svírat, aby bylo použito zjemnění povrchu. Implicitně je hodnota úhlu číslo 0.5, tj. asi 30 stupňů. Povrch mezi ploškami s menším úhlem bude zjemněn, tj. osvětlení mezi ploškami se bude měnit plynule. Pro plošky s větším úhlem bude použita nezjemněná normála, mezi ploškami bude viditelný ostrý přechod. Nastavením úhlu na hodnotu 0 bude zjemňování vypnuto, mezi všemi ploškami bude patrný ostrý přechod. Nastavením na hodnotu pi budou zjemněny všechny přechody plošek.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming