Image bm746.GIF Rychlost renderování
Nastavení
 
Prvek rychlost renderování slouží ke zjištění rychlosti, s jakou probíhá rychlost renderování, tedy vykreslování 3D grafiky. Rychlost renderování je udávána v počtu snímků za sekundu. Výsledný údaj je zaokrouhlen na celé číslo. Měření přitom probíhá s vyšší přesností s využitím filtrace a stabilizace údaje po dobu více snímků. Údaj je možné využít k automatické korekci kvality renderování, je-li rychlost příliš pomalá nebo naopak příliš rychlá. Při využití údaje je nutno počítat s tím, že údaj se stabilizuje až po uběhnutí několika snímků.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming