Image bm743.GIF Rozhraní
Nastavení
 
Prvek rozhraní určuje, jaké rozhraní má být použito k obsluze 3D grafiky. Nastavením na hodnotu 1 8 bude použito rozhraní podle tabulky níže. Nastavením na 0 bude použito rozhraní podle automatické detekce. Zvolené rozhraní je použito k inicializaci 3D režimu příkazem okno 3D grafiky. Není-li 3D okno aktivní nebo nebylo-li nalezeno požadované rozhraní, navrací prvek 0. Jinak navrací číslo aktivního rozhraní. Rozhraní je možné měnit i po aktivaci 3D okna. Ke změně rozhraní může dojít též automaticky při přepnutí celoobrazovkového režimu nebo při změně aktivního videomódu Windows.
 
Podporovaná rozhraní:
 
1 OpenGL verze 1.0
2 OpenGL verze 1.1
4 DirectX verze 3
5 DirectX verze 5
6 DirectX verze 6
7 DirectX verze 7
8 DirectX verze 8
 
Porovnání rozhraní:
 
Rozhraní OpenGL je podporováno všemi verzemi Windows, včetně Windows NT (rozhraní OpenGL je součástí systému). Nepodporuje vícenásobné textury, lze využívat pouze stupeň textur 0 a to pouze některé základní operace (modulace textur). Neumožňuje rozlišovat mezi hardwarovou a softwarovou variantou, nepodporované funkce videokarty jsou simulovány softwarově. Rychlost grafiky je silně závislá na ovladači videokarty. Je-li ovladač podporován (např. videokarty GeForce), může být u jednoduchých scén mírně rychlejší než HAL ovladač DirectX. Není-li podporován (např. videokarty ATI), je zpravidla nepatrně rychlejší než softwarový ovladač RGB DirectX. Rozhraní OpenGL verze 1.0 používá pomalejší podporu textur, proto jeho rychlost u složitějších scén oproti verzi 1.1 rychle klesá. OpenGL podporuje videorežim 256 barev.
 
Rozhraní DirectX není podporováno pro Windows NT. U Windows 2000 je součástí systému DirectX verze 7. Součástí systému Windows 98 je DirectX verze 6. Součástí Windows 95 2. vydání je DirectX 5, 1. vydání DirectX neobsahuje. Verze DirectX 6 až 8 podporují vícenásobné textury. DirectX nesimuluje chybějící funkci videokarty, proto může být někdy vhodnější použít softwarový ovladač. DirectX 8 podporuje ze softwarových ovladačů pouze referenční ovladač, který je pro běžné použití pomalý. DirectX 4 až 6 podporují videorežim 256 barev (zpravidla pouze se softwarovým ovladačem RGB). DirectX 5 a 4 podporují Ramp ovladač bez textur, který lze využít jako nouzový ovladač při problémech s rychlostí grafiky.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming