Image bm801.GIF Normalizace objektu
Objekty
 
Příkaz normalizace objektu zajistí změnu velikosti a pozice aktivního objektu tak, aby co nejlépe vyplnil jednotkovou krychli. Funkce příkazu spočívá v tom, že pro všechny vrcholy objektu zjistí maximální rozteč vrcholů ve směrech X, Y a Z. Poté objekt vystředí ve všech třech směrech a vydělí souřadnice vrcholů největší z roztečí. Největší z rozměrů objektu tedy bude mít jednotkovou hodnotu.
 
Příkaz normalizuje pouze samotný objekt, nikoliv jeho potomky. U potomků pouze zajistí změnu jejich měřítka a posun, nezapočítává je do normalizované velikosti objektu. Nelze proto normalizovat objekt obsahující pouze prázdnou skupinu s připojenými potomky.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming