Image bm868.GIF Rozptýlené světlo
Osvětlení
 
Rozptýlené světlo je všudypřítomné světlo, nezávislé na světelných zdrojích. Rozptýlené světlo slouží k osvícení částí objektů, které jsou ve stínu. Barvu (a tím i intenzitu) rozptýleného světla je možné určit nastavením prvku rozptýlené světlo pomocí barevné konstanty nebo sloučení barevných složek do barvy. Pro každý objekt je možné definovat odraz rozptýleného světla. Implicitně je rozptýlené světlo nastavené na šedé světlo s jasem 0.25, odraz rozptýleného světla jednotlivých objektů je nastaven na stejnou hodnotu jako difuzní barva. Je-li potřeba rozptýlené světlo regulovat u každého objektu zvlášť, je to možné provést nastavením rozptýleného světla na plný jas a nastavením barvy odrazu rozptýleného světla u každého objektu samostatně.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming