Image bm188.GIF Přesný čítač času
Řízení programu - rozšíření
 
Prvek přesný čítač času slouží k přesnému měření časových úseků. Prvek navrací jako číselnou hodnotu čas uběhlý od spuštění Windows v sekundách. Rozlišení časového údaje je v nejhorším případě 5 ms, ale ve většině případů je o několik řádů přesnější.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming