Image bm744.GIF Ovladač
Nastavení
 
Prvek ovladač určuje, který ovladač aktivního rozhraní má být použit k obsluze 3D grafiky. Nastavením na hodnotu 1 6 bude použit ovladač podle tabulky níže. Nastavením na 0 bude použit ovladač podle automatické detekce. Zvolený ovladač je použit k inicializaci 3D režimu příkazem okno 3D grafiky. Není-li 3D okno aktivní nebo nebyl-li nalezen požadovaný ovladač, navrací prvek 0. Jinak navrací číslo aktivního ovladače. Ovladač je možné měnit i po aktivaci 3D okna. Ke změně ovladače může dojít též automaticky při přepnutí celoobrazovkového režimu nebo při změně aktivního videomódu Windows.
 
Podporované ovladače:
 
1 HAL (hardwarový)
2 TnLHal (hardwarový s transformačním a osvětlovacím modulem)
3 REF (referenční)
4 RGB (softwarový)
5 MMX (softwarový s instrukcemi MMX)
6 Ramp (softwarový s MONO osvětlením, bez textur)
 
Porovnání ovladačů:
 
Ovladač HAL je ovladač využívající hardwarovou podporu videokarty. U rozhraní OpenGL je to jediný podporovaný ovladač. Rozhraní DirectX 7 podporuje další variantu - TnLHal (osvětlení a transformace vrcholů jsou zpracovány hardwarově), u vyšších verzí DirectX je tato varianta automaticky sloučena s ovladačem HAL.
 
Ovladač REF je referenční ovladač nevyužívající žádnou podporu hardware. Slouží jako porovnávací ovladač při vývoji hardwarového ovladače videokarty. K praktickému využití je nevhodný pro svou pomalost.
 
Ovladače RGB a MMX jsou softwarové ovladače. Některé operace jsou prováděny zjednodušeně nebo částečně využívají hardware. Jsou vhodné v případě chybné funkce hardwarového ovladače nebo nepodporuje-li videokarta hardwarové urychlování. Výhodou je možnost používání multitextur u videokaret tuto vlastnost nepodporujících. Ovladač MMX využívá MMX instrukce procesoru, je podporován pouze u DirectX 6 a 7. Ovladače RGB a MMX u rozhraní DirectX 3 až 6 podporují videomód 256 barev, rozhraní DirectX 7 a vyšší tento videomód již dále nepodporují.
 
Ovladač Ramp je softwarový ovladač používající zjednodušenou obsluhu osvětlení (mono osvětlení - využita pouze modrá složka). V prostředí Petra je tento ovladač používán zjednodušeně - bez textur. Tím je dosaženo velké rychlosti ovladače, díky které ovladač může sloužit jako nouzový ovladač v případě, není-li k dispozici hardwarové urychlování videokarty a jiné softwarové ovladače pracují příliš pomalu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming