Image bm771.GIF Skupina
Vytvořit
 
Prvek skupina vytvoří prázdnou skupinu pro 3D objekty. Skupina neobsahuje žádný viditelný element a slouží pouze ke spojení více objektů do jednoho celku. Na skupinu je možné aplikovat transformace jako na jakýkoliv jiný objekt. Prvek navrací identifikační číslo vytvořené skupiny.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming