Image bm769.GIF Typ projekce
Scéna
 
Prvek typ projekce je číselná proměnná určující způsob promítání scény do 3D okna:
 
0 perspektivní projekce (implicitně)
1 ortografická projekce
2 perspektivní projekce, pravoruký souřadný systém
3 ortografická projekce, pravoruký souřadný systém
 
Typy projekce 0 a 1 jsou projekce levorukého souřadného systému (implicitní souřadný systém), typy projekce 2 a 3 jsou projekce pravorukého souřadného systému (osa Z směřuje opačným směrem, rotace mají opačný směr). Nově vytvářené objekty jsou přizpůsobeny pravorukému souřadnému systému (neplatí pro objekty ze souboru a z textu), proto by měl být pravoruký typ projekce aktivován dříve, než bude některý objekt vytvořen. Pro pravoruký souřadný systém je potřeba opravit souřadnici Z implicitní kamery (změnit z -2 na +2) a opravit rotaci implicitního osvětlení (rotaci Y z +45 stupňů na -45 stupňů, rotaci X z +45 stupňů na +135 stupňů).
 
Projekce 0 a 2 jsou perspektivní projekce, se zvětšující se vzdáleností se předmět zmenšuje. Projekce 1 a 3 jsou ortografické projekce, velikost předmětů nezávisí na vzdálenosti. Ortografická projekce se používá k technickým účelům (strojní výkresy, programy CAD). Měřítko zobrazení scény lze u ortografické projekce regulovat změnou měřítka kamery.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming