Image bm859.GIF Vytvořit nové světlo
Osvětlení
 
Pomocí prvku vytvořit nové světlo lze vytvořit nový zdroj světla. Prvek navrátí identifikační číslo vytvořeného objektu světla, podobně jako prvky pro vytvoření objektů. Se světlem lze provádět všechny transformace jako u jiných objektů.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming