Image bm822.GIF Posun ve směru Z
Transformace
 
Prvek posun ve směru Z je číselná proměnná určující vzdálenost aktivního objektu od počátku souřadného systému ve směru osy Z (směr vpřed-vzad). Kladná hodnota způsobí posun objektu směrem vpřed (od nás), záporná hodnota směrem vzad (k nám) od počátku souřadnic. Posun objektu se provádí po transformacích měřítka a rotace objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming