Image bm820.GIF Posun ve směru X
Transformace
 
Prvek posun ve směru X je číselná proměnná určující vzdálenost aktivního objektu od počátku souřadného systému ve směru osy X (směr vlevo-vpravo). Kladná hodnota způsobí posun objektu směrem vpravo, záporná hodnota směrem vlevo od počátku souřadnic. Posun objektu se provádí po transformacích měřítka a rotace objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming