Image bm814.GIF Měřítko ve směru X
Transformace
 
Prvek měřítko ve směru X je číselná proměnná určující měřítko zvětšení aktivního objektu ve směru osy X (směr vlevo-vpravo). Po vytvoření objektu je výchozí hodnota měřítka X = 1. Nastavením čísla většího než 1 je objekt ve směru osy X zvětšen, nastavením čísla menšího než 1 je zmenšen. Nula vytvoří "plochý" objekt. Zadáním záporného měřítka bude objekt "převrácen" (včetně obrácení orientace plošek). Změna měřítka se provádí před transformacemi rotace a posunu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming