Image bm791.GIF Viditelný
Objekty
 
Prvek viditelný umožňuje zapnout nebo vypnout viditelnost objektu. Je to logický přepínač. Každý objekt má při svém vytvoření zapnutou viditelnost. Kromě objektů je možné měnit viditelnost i u světel a tak světla zapínat a vypínat. U složitých scén je možné vypínáním viditelnosti skrytých objektů zvýšit rychlost renderování. Např. je-li pozorovatel v jedné místnosti, je možné zvýšit rychlost vykreslování vypnutím viditelnosti objektů ve vedlejších místnostech (3D systém sám nerozpozná, že některé objekty jsou skryté za stěnou). Dobrou metodou je připojení objektů k místnosti. Tak lze rychle vypnutím viditelnosti skrytých místností vypínat i viditelnost všech objektů v místnostech. Je-li přes otevřené dveře či okno viditelná část místnosti, může pomoci rozdělení místnosti na sektory, které jsou viditelné z různých pozic, a vypínat viditelnost pouze určitých sektorů (skupin objektů místnosti).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming