Image bm792.GIF Zrušení objektu
Objekty
 
Prvek zrušení objektu zruší objekt, jehož identifikační číslo je zadáno jako parametr. Lze zadat identifikační čísla více objektů najednou. Obsahuje-li objekt potomky, jsou zrušeny i všichni potomci objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming