Image bm793.GIF Klonování
Objekty
 
Prvek klonování zkopíruje objekt, jehož identifikační číslo je zadáno jako parametr, do nového objektu. Nově vytvořený objekt obsahuje stejné nastavení jako původní objekt (transformace, textury, viditelnost atd.). Na rozdíl od původního objektu není připojen k žádnému objektu (tj. je připojen ke scéně). Obsahoval-li původní objekt potomky, jsou zkopírováni i tito potomci. Identifikační čísla nových potomků nejsou přístupná. Je-li potřeba provádět s potomky nějaké manipulace, je nutno kopírovat objekt po částech. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného objektu.
 
Klonované objekty využívají společné datové buffery. Tím je značně urychleno jejich vytváření i jejich vykreslování a zmenšeny nároky na paměť. Při některých operacích modifikujících objekt se přestávají využívat společné datové buffery: morfování, mapování textur, generování normál, normalizace objektu, inverze objektu a změna barvy objektu. V těchto případech je vhodnější klonovat objekty až po provedení takových operací.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming