Image bm255.GIF Bitové operace
Výpočty
 
Bitové operace jsou operace prováděné s čísly o rozsahu dvojslovo bez znaménka (celé číslo 0 až 4294967295) na úrovni jednotlivých bitů čísla (tj. celkem 32 bitů na číslo).
 
Image bm319.GIF bitový součin AND
 
Jednotlivé bity výsledku operace AND jsou nastaveny na hodnotu 1 v případě, že příslušné bity všech operandů jsou nastaveny na hodnotu 1, jinak je bit vynulován (hodnota 0).
 
Image bm320.GIF bitový součet OR
 
Jednotlivé bity výsledku operace OR jsou nastaveny na hodnotu 1 v případě, že je nastaven na hodnotu 1 příslušný bit alespoň jednoho z operandů, jinak je bit vynulován (hodnota 0).
 
Image bm321.GIF bitová inverze XOR
 
Jednotlivé bity výsledku operace XOR jsou nastaveny na hodnotu 1 v případě, že je nastaven na hodnotu 1 příslušný bit lichého počtu operandů, jinak je bit vynulován (hodnota 0). Jinak řečeno - bit 1 každého operandu "překlopí" bit výsledku operace, bit 0 výsledek operace neovlivní.
 
Image bm322.GIF bitový doplněk NOT
 
Jednotlivé bity výsledku operace NOT jsou nastaveny na hodnotu 1 v případě, že není nastaven na hodnotu 1 příslušný bit operandu, jinak je bit vynulován (hodnota 0). Jinak řečeno - hodnota každého bitu se "překlopí".
 
Image bm323.GIF maximální bitové číslo (dvojslovo)
 
Hodnota maximálního bitového čísla je 4294967295 (hexadecimálně $FFFFFFFF).
 
Image bm324.GIF bitová rotace vlevo
 
Bitová rotace vlevo zajistí posun všech bitů operandu o jednu pozici k vyšším bitům s přenosem nejvyššího bitu do nejnižšího. Pro čísla 2147483647 (tj. $7FFFFFFF) a menší odpovídá operace rotace vlevo operaci zdvojnásobení čísla.
 
Image bm325.GIF bitová rotace vpravo
 
Bitová rotace vpravo zajistí posun všech bitů operandu o jednu pozici k nižším bitům s přenosem nejnižšího bitu do nejvyššího. Pro sudá čísla odpovídá operace rotace vpravo operaci vydělení čísla na polovinu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming