Zvukové funkce
Zvuk
 
Image bm924.GIF počet bitů na vzorek (8 nebo 16)
 
Prvek počet bitů na vzorek navrací počet bitů na vzorek pro zvuk zadaný jako parametr. Pro formát zvuku PCM je navrácen údaj 8 nebo 16, pro Microsoft ADPCM údaj 4, pro jiné formáty nejčastěji 0.
 
Image bm925.GIF vzorkovací kmitočet (Hz)
 
Prvek vzorkovací kmitočet navrací vzorkovací kmitočet pro zvuk zadaný jako parametr. Pro formát zvuku PCM je navrácen údaj 11025, 22050 nebo 44100.
 
Image bm926.GIF je zvuk stereofonní?
 
Prvek je zvuk stereofonní? navrací logický příznak pro zvuk zadaný jako parametr, který udává, zda je zvuk stereofonní (2 kanály) nebo monofonní (1 kanál).
 
Image bm927.GIF délka zvuku (sekund)
 
Prvek délka zvuku navrací délku zvuku v sekundách pro zvuk zadaný jako parametr.
 
Image bm928.GIF konverze na 8 bitů
 
Prvek konverze na 8 bitů zkonvertuje zvuk zadaný jako vstupní parametr na formát s 8 bity na vzorek a předá jej na výstupu jako nový zvuk. Konvertovat lze pouze zvuky s formátem PCM, jiné formáty se na PCM automaticky zkonvertují.
 
Image bm929.GIF konverze na 16 bitů
 
Prvek konverze na 16 bitů zkonvertuje zvuk zadaný jako vstupní parametr na formát s 16 bity na vzorek a předá jej na výstupu jako nový zvuk. Konvertovat lze pouze zvuky s formátem PCM, jiné formáty se na PCM automaticky zkonvertují.
 
Image bm930.GIF konverze na stereo
 
Prvek konverze na stereo zkonvertuje zvuk zadaný jako vstupní parametr na stereofonní formát (2 kanály) a předá jej na výstupu jako nový zvuk. Konvertovat lze pouze zvuky s formátem PCM, jiné formáty se na PCM automaticky zkonvertují.
 
Image bm931.GIF konverze na mono
 
Prvek konverze na mono zkonvertuje zvuk zadaný jako vstupní parametr na monofonní formát (1 kanál) a předá jej na výstupu jako nový zvuk. Konvertovat lze pouze zvuky s formátem PCM, jiné formáty se na PCM automaticky zkonvertují.
 
Image bm932.GIF konverze na 11 kHz
 
Prvek konverze na 11 kHz zkonvertuje zvuk zadaný jako vstupní parametr na vzorkovací kmitočet 11025 Hz a předá jej na výstupu jako nový zvuk. Konvertovat lze pouze zvuky s formátem PCM, jiné formáty se na PCM automaticky zkonvertují.
 
Image bm933.GIF konverze na 22 kHz
 
Prvek konverze na 22 kHz zkonvertuje zvuk zadaný jako vstupní parametr na vzorkovací kmitočet 22050 Hz a předá jej na výstupu jako nový zvuk. Konvertovat lze pouze zvuky s formátem PCM, jiné formáty se na PCM automaticky zkonvertují.
 
Image bm934.GIF konverze na 44 kHz
 
Prvek konverze na 44 kHz zkonvertuje zvuk zadaný jako vstupní parametr na vzorkovací kmitočet 44100 Hz a předá jej na výstupu jako nový zvuk. Konvertovat lze pouze zvuky s formátem PCM, jiné formáty se na PCM automaticky zkonvertují.
 
Image bm935.GIF dekomprese zvuku
 
Prvek dekomprese zvuku zkonvertuje zvuk z komprimovaného formátu (jako je ADPCM či MP3) na formát PCM, který je již možné přehrávat mixovaně s jinými zvuky nebo konvertovat. Konverzní funkce dekomprimují zvuk v případě potřeby automaticky. Dekomprimovat lze jen formáty, pro které je v systému Windows nainstalován dekodér (kodek) - jedná se o všechny formáty, které lze v systému Windows přehrávat.
 
Image bm936.GIF změna rychlosti zvuku
Image bm937.GIF zvuk ke konverzi
Image bm938.GIF relativní změna rychlosti (1=beze změny)
 
Prvek změna rychlosti zvuku zkonvertuje rychlost přehrávání zvuku zadaného na vstupu a předá jej na výstupu jako nový zvuk. Koeficient pro relativní změnu rychlosti může mít i zápornou hodnotu, tím dojde k inverzi zvuku (zvuk je přehráván pozpátku). Hodnota 1 znamená bez změny rychlosti. Konvertovat lze pouze zvuky s formátem PCM, jiné formáty se na PCM automaticky zkonvertují.
 
Image bm939.GIF tónový generátor
Image bm940.GIF frekvence tónu (1 až 11025 Hz)
Image bm941.GIF délka tónu (sekund)
 
Prvek tónový generátor vytvoří tón se sinusovým průběhem o zadané frekvenci a zadané délce a předá jej na výstupu jako nový zvuk. Výstupní zvuk má formát PCM, 16 bitů na vzorek, 22050 Hz, mono. Frekvence má povolený rozsah 1 Hz až 11025 Hz. Délka tónu je zkorigována tak, aby byly vygenerovány celistvé vlny tónu a tím bylo možné čisté navázání různých tónů za sebou (bez vzniku rušivých rázů).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming