Image bm489.GIF Image bm490.GIF Zadání souboru k otevření a uložení
Dialogy
 
Image bm489.GIF zadání souboru k otevření
Image bm499.GIF nadpis
Image bm508.GIF název typu souborů
Image bm509.GIF maska souborů
Image bm510.GIF přednastavené jméno souboru
 
Image bm490.GIF zadání souboru k uložení
Image bm499.GIF nadpis
Image bm508.GIF název typu souborů
Image bm509.GIF maska souborů
Image bm510.GIF přednastavené jméno souboru
 
Dialogy zadání souboru k otevření a zadání souboru k uložení umožňují volbu souboru k otevření či uložení. Textový parametr nadpis určuje nadpis okna. Bez zadání se použije implicitní nadpis podle systému Windows. Textový parametr název typu souborů určuje popisný text, který se objeví v dialogu v seznamu názvů typů souborů. Pro více typů souborů je možné uvést více řádků názvů typů souborů.
 
Textový parametr maska souborů definuje soubory, které se v dialogu objeví. V definici masky souborů se používá hvězdičková konvence pro označování souborů - znak otazníku ? nahrazuje libovolný jeden znak, znak hvězdičky * nahrazuje libovolnou skupinu znaků. Je možné uvést více masek, jednotlivé masky se oddělují znakem středníku ;. Např. zápis *.doc;*.txt zobrazí všechny textové soubory typu DOC a TXT. Uvedením masek ve více řádcích je možné definovat více typů souborů - v dialogu se zobrazí jako více řádků v seznamu souborů.
 
Textový parametr přednastavené jméno souboru určuje adresář, typ a jméno souboru, které se objeví v okně. Bez zadání bude použit aktuální adresář, žádné jméno souboru a první přípona v seznamu masek souborů.
 
Po volbě souboru navrátí dialog jako text jméno zvoleného souboru včetně cesty. Při přerušení dialogu bude navrácen prázdný text.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming