Image bm916.GIF Rozlišovací kód
Zvuk
 
Při manipulaci se zvukem (přehrávání, vypnutí, změna hlasitosti atd.) jsou prohledávány právě přehrávané zvuky a v případě nalezení již přehrávaného shodného zvuku je operace provedena s tímto přehrávaným zvukem. Prvek rozlišovací kód slouží k doplňkovému rozlišení shodných přehrávaných zvuků. Je to celé číslo s hodnotou v rozsahu 0 až 65535 (jeho implicitní hodnota je 0). Je-li při zadání operace se zvukem nalezen stejný zvuk který je již přehráván, je doplňkově porovnáván i jeho rozlišovací kód a operace je provedena jen pokud se tento kód shoduje. Pokud se neshoduje, je v případě příkazu pro přehrátí zvuku zahájeno přehrávání zvuku a uchován pro tento zvuk i aktuálně nastavený rozlišovací kód zvuku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming