Image bm913.GIF Pozastavit/pokračovat v přehrávání zvuku
Zvuk
 
Pomocí prvku pozastavit/pokračovat v přehrávání zvuku lze pozastavit nebo pokračovat v přehrávání všech zvuků. Prvek lze použít jako logickou proměnnou, kterou lze číst i nastavovat. Příznak zapnutí udává, že přehrávání zvuků je pozastaveno. Použití prvku jako příkaz bez uvedení parametrů způsobí přepnutí stavu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming