Image bm875.GIF Sprajty - rozšíření
Plocha
 
Image bm898.GIF shodnost sprajtů
Image bm899.GIF hromadný posun sprajtů ve směru X
Image bm900.GIF hromadný posun sprajtů ve směru Y
 
Příkazy hromadný posun sprajtů způsobí okamžitý přesun sprajtů o zadaný přírustek. Přírustek může být jak kladné, tak i záporné číslo. Při hromadném přesunu se přenastaví výchozí i cílová pozice pohybu sprajtů nezávisle na definici rychlosti pohybu sprajtů. Pohybující se sprajty po hromadném přesunu pokračují v pohybu původním směrem, pouze jsou posunuty o zadaný přírustek. Prakticky se tato operace jeví, jakoby se posunulo okno pohledu na sprajty.
 
Image bm901.GIF levý okraj okna sprajtů
Image bm902.GIF dolní okraj okna sprajtů
Image bm903.GIF pravý okraj okna sprajtů
Image bm904.GIF horní okraj okna sprajtů
 
Okno sprajtů určuje část okna, ve které jsou sprajty viditelné. Implicitně jsou sprajty viditelné v celém okně. Předefinováním okrajů okna sprajtů lze určit část plochy, ve které budou sprajty viditelné. To má význam především v případě, kdy se v okně zobrazuje výřez z větší plochy a součástí okna mají být též tlačítka k ovládání programu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming