Image bm488.GIF Dialog zadání textu
Dialogy
 
Image bm488.GIF zadání textu
Image bm499.GIF nadpis
Image bm504.GIF 1. řádek výzvy
Image bm505.GIF 2. řádek výzvy
Image bm506.GIF 3. řádek výzvy
Image bm507.GIF přednastavený text k zadání
 
Dialog zadání textu slouží k zadání textu uživatelem. V parametrech dialogu lze zadat 3 textové řádky výzvy, které se zobrazí v okně jako výzva pro uživatele. Nastavením parametru přednastavený text k zadání lze přednastavit text, který bude zobrazen v editačním řádku okna. Dialog navrací text zadaný uživatelem. V případě přerušení zadání bude navrácen prázdný text.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming