Image bm487.GIF Potvrzovací dialog
Dialogy
 
Image bm487.GIF potvrzovací dialog
Image bm499.GIF nadpis
Image bm500.GIF text
Image bm501.GIF ikona
Image bm502.GIF tlačítka
Image bm503.GIF implicitní tlačítko
 
Potvrzovací dialog slouží k volbě další operace uživatelem popř. k zobrazení hlášení.
 
Jako první parametr se zadává text, který bude zobrazen v titulku dialogového okna (horní řádek).
 
Druhým parametrem je text, který bude zobrazen v dialogovém okně. Text může být víceřádkový, rozměry okna se přizpůsobí počtu a délce řádků. Víceřádkový text lze zadat buď textovým sloučením jednořádkových textových konstant a konstant pro další řádek, nebo lze víceřádkový text vytvořit v textové proměnné.
 
Třetím parametrem lze zvolit zobrazenou ikonu. Ikona se volí zadáním číselné hodnoty v rozsahu 0 až 4:
0 = bez ikony
1 = hlášení chyby
2 = dotaz
3 = varování
4 = informace
 
Čtvrtým parametrem se volí sada zobrazených tlačítek, zadává se číselná hodnota 0 až 5:
0 = OK
1 = OK / Storno
2 = Přerušit / Znovu / Ignorovat
3 = Ano / Ne / Storno
4 = Ano / Ne
5 = Znovu / Storno
 
Poslední parametr je opět číselný a udává, které z tlačítek bude přednastaveno jako vybrané (implicitní). Zadává se hodnota v rozsahu 1 až 3.
 
Po volbě některého z tlačítek navrací potvrzovací dialogové okno číselnou hodnotu podle zvoleného tlačítka:
1 = OK
2 = Storno
3 = Přerušit
4 = Znovu
5 = Ignorovat
6 = Ano
7 = Ne
 
Není-li požadováno navrácení hodnoty zvoleného tlačítka, lze potvrzovací dialog použít i jako příkaz.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming