Image bm468.GIF Nastavení vzhledu kurzoru myši
Myš
 
Image bm468.GIF nastavení vzhledu kurzoru myši 
Image bm473.GIF obrázek kurzoru myši (bez zadání = standardní)
Image bm474.GIF horizontální souřadnice X počátku oblasti
Image bm475.GIF vertikální souřadnice Y počátku oblasti
Image bm476.GIF šířka oblasti
Image bm477.GIF výška oblasti
 
Prvek nastavení vzhledu kurzoru myši slouží k předefinování vzhledu kurzoru myši v závislosti na různých místech v okně programu. Jako parametry lze zadat proměnnou typu předmět s definicí obrázku kurzoru myši, souřadnice počátku oblasti a rozměry oblasti. V definici obrázku budou barvy interpretovány následujícím způsobem:
 
XXX průhledná barva - průhledná
XXX bílá barva - bílá
XXX černá barva - černá
XXX červená barva - inverze
XXX žlutá barva - inverze + horký bod
XXX tmavě zelená - černá + horký bod
XXX světle zelená - bílá + horký bod
XXX modrá barva - průhledná + horký bod
 
Horký bod udává aktivní místo kurzoru myši - tj. bod, ke kterému se vztahují souřadnice kurzoru myši. Bez předefinování horkého bodu je horký bod implicitně ve středu obrázku kurzoru myši. Inverze znamená inverzi barvy pod kurzorem myši.
 
Bez zadání obrázku kurzoru myši nebo zadáním prvku okraje plochy bude v zadané oblasti použit standardní kurzor myši (zpravidla šipka). Bez zadání souřadnic počátku oblasti jsou použity souřadnice 0, bez zadání rozměrů oblasti jsou použity neomezené rozměry oblasti. Standardní nastavení kurzoru myši lze tedy dosáhnout uvedením příkazu pro nastavení vzhledu kurzoru myši bez jakéhokoliv parametru.
 
Definic oblastí nastavení vzhledu kurzor myši může být libovolný počet. Staré oblasti lze předefinovat překrytím novou oblastí.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming