Image bm129.GIF Předmět na pozici s Petříkem
Petřík
 
Prvek předmět na pozici s Petříkem představuje předmět na políčku, na kterém stojí Petřík. S prvkem lze pracovat jako s běžnou proměnnou předmětu. Použitím ve výrazu s předměty lze testovat obsah políčka na pozici s Petříkem. Leží-li políčko mimo plochu, je navrácen předmět okraje plochy. Použitím jako příkaz lze nastavit předmět na políčku s Petříkem. V případě předchozího příkazu pro přesun na zadanou souřadnici se před změnou předmětu nejdříve čeká na dokončení přesunu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming