Image bm910.GIF Test zvuku
Zvuk
 
Prvek test zvuku slouží k testu, zda probíhá přehrávání zvuku. Jako parametr lze zadat zvuk, který má být testován. Prvek navrátí logický příznak platnosti udávající, zda probíhá přehrávání požadovaného zvuku. Přehrávání zvuku přitom znamená, že jsou připravena další data zvuku k přehrátí. Test nezjišťuje, zda je zvuk ještě v zásobníku pro přehrávání. V případě ukončení programu po dohrátí zvuku pomocí tohoto testu by byl zvuk proto zkrácen asi o 0.3 sekundy.
 
Bez zadání parametru zvuku se testuje přehrávání všech zvuků. Tato varianta použití prvku se liší od předešlé tím, že je testováno jakékoliv přehrávání včetně vyrovnávacího zásobníku zvuku. Ukončení programu pomocí této varianty testu zajistí správné ukončení přehrávání všech zvuků, k žádnému zkrácení zvuku nedojde.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming