Image bm467.GIF Test myši v oblasti
Myš
 
Image bm467.GIF test myši v oblasti 
Image bm469.GIF horizontální souřadnice X počátku oblasti
Image bm470.GIF vertikální souřadnice Y počátku oblasti
Image bm471.GIF šířka oblasti
Image bm472.GIF výška oblasti
 
Prvek test myši v oblasti slouží k testování, zda se kurzor myši nachází v určité oblasti. Tento test je vhodný např. po kliknutí tlačítkem myši k rozlišení, do kterého místa v okně bylo kliknuto. Jako parametry je nutno zadat souřadnice počátku oblasti a její rozměry. Nachází-li se kurzor myši v testované oblasti, je navrácen logický příznak platnosti.
 
Poznámka: Během provádění programu je zajištěna neměnnost údajů o myši až do příštího okamžiku obsluhy čekání. Proto je možné po kliknutí tlačítkem myši provést rozlišení místa kliknutí testem pozice myši a přitom předpokládat, že i při vícenásobném použití souřadnic myši budou údaje neměnné.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming