Image bm911.GIF Vypnutí zvuku
Zvuk
 
Příkaz vypnutí zvuku způsobí vypnutí přehrávání zvuku zadaného jako parametr příkazu. Bez zadání zvuku bude okamžitě ukončeno přehrávání všech zvuků včetně zrušení vyrovnávacího zásobníku zvuku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming