Image bm152.GIF Přepínač 2 na pozici s Luckou
Lucka
 
Prvek přepínač 2 na pozici s Luckou představuje stav logického přepínače 2 políčka, na kterém stojí Lucka. S prvkem lze pracovat jako s běžnou logickou proměnnou, tj. nastavovat ji nebo používat v logických výrazech.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming