Image bm133.GIF Přepínač 1 na pozici s Petříkem
Petřík
 
Prvek přepínač 1 na pozici s Petříkem představuje stav logického přepínače 1 políčka, na kterém stojí Petřík. S prvkem lze pracovat jako s běžnou logickou proměnnou, tj. nastavovat ji nebo používat v logických výrazech.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming