Image bm150.GIF Číselná hodnota 3 na pozici s Luckou
Lucka
 
Prvek číselná hodnota 3 na pozici s Luckou představuje číselnou hodnotu 3 políčka, na kterém stojí Lucka. Číselná hodnota 3 je celé číslo v rozsahu 0 až 127. S prvkem lze pracovat jako s běžnou číselnou proměnnou, tj. nastavovat ji nebo používat v číselných výrazech.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming