Image bm130.GIF Číselná hodnota 1 na pozici s Petříkem
Petřík
 
Prvek číselná hodnota 1 na pozici s Petříkem představuje číselnou hodnotu 1 políčka, na kterém stojí Petřík. Číselná hodnota 1 je celé číslo v rozsahu 0 až 1023. S prvkem lze pracovat jako s běžnou číselnou proměnnou, tj. nastavovat ji nebo používat v číselných výrazech.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming